222 718 959
objednavky@dookie.cz
  • 0 položek
    0 Kč
    0
 
 »  O nás  »  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.dookie.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi níže uvedeným prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dookie.cz.

2. Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: DOOKIE s.r.o.

Provozovna: DOOKIE bike & snow shop, Seifertova 24 130 00 Praha 3

IČ: 05127165

Telefon: 731 471 691

Email:  dookie@dookie.cz

Kontaktní adresa: DOOKIE bike & snow shopSeifertova 24 130 00 Praha 3

Seznam provozoven:

Provozní doba:             Pondělí            12.00 – 19.00

                                   Úterý               10.00 – 18.00

                                   Středa              10.00 – 18.00

                                   Čtvrtek            10.00 – 18.00

                                   Pátek               10.00 – 18.00

                                   Sobota             9.00 – 11.00

                                   Neděle             zavřeno

 

 (dále jen „prodávající“).  

3. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu povolání.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

1.    Kupující má možnost objednat zboží formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Postup jak nakupovat nalezne kupující zde https://www.dookie.cz/jak-nakupovat/t-122/.

Kupující u detailu vybraného výrobku vypíše, kolik kusů daného výrobku chce zakoupit a stiskne tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU. Tento postup opakuje kupující v případě zájmu o další výrobek i u jiných výrobků, dokud neobjedná vše, co žádá. Pro dokončení objednávky klikne kupující na NÁKUPNÍ KOŠÍK a na ZOBRAZIT. Následně se kupujícímu zobrazí seznam objednaného zboží a v jednotlivých dalších krocích bude veden až k odeslání objednávky.

 Součástí objednávkového formuláře jsou vždy informace o:

a) objednaném zboží,

b) způsobu úhrady kupní ceny,

c) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

d) nákladech spojených s dodáním zboží.

2. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ akceptuje obchodní podmínky, cenu za objednané zboží jakož i náklady s dodáním zboží spojené.

3. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost jím uvedené údaje zkontrolovat a opravit.

4. Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícímu, která obsahuje identifikaci osoby kupujícího, objednané zboží, kupní cenu a způsob úhrady kupní ceny, je považována za závazný návrh smlouvy. Kupující odesláním této objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a považuje je za nedílnou součást kupní smlouvy.

(Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a tyto obchodní podmínky považuje za nedílnou součást kupní smlouvy.)

5. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce nejpozději do 48. hodin. Návod jak nejlépe kontaktovat prodávajícího po odeslání objednávky je následující:

Na Vámi uvedeném telefonním čísle buďte k zastižení, jinak může dojít ke stornování Vaší objednávky. Kontrolujte si Vaší emailovou schránku, na kterou budou zasílány zprávy o Vaší objednávce.
V případě, že Vám nebude do dvou hodin od odeslání objednávky doručeno potvrzení přijetí objednávky (výpis) na Váš email, prosím kontaktujte nás na adrese: dookie@dookie.cz, nebo telefonicky na čísle: 2 22 71 89 59.

Návod jak nejlépe kontaktovat prodávajícího po odeslání objednávky nalezne kupující zde https://www.dookie.cz/jak-nakupovat/t-122/

6. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky. Objednávky ze Slovenské republiky ověřuje prodávající vždy telefonicky nebo e-mailem. Pokud nedojde ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky, je považována za zrušenou.

7. Pokud se smluvní strany dohodnou ve smlouvě na odchylce od VOP, mají odchylná ustanovení ve smlouvě před obchodními podmínkami přednost.

8. Složené zálohy (závdavek dle paragrafu 1808) na zboží, nebo služby jsou nevratné . Záloha slouží k pokrytí rizik a nákladů spojených s objednáním produktu na přání zákazníka, nebo úpravy produktu na přání zákazníka.

Kupující, který složil závdavek a více než měsíc nereaguje na výzvy k vyzvednutí / převzetí a doplacení objednávky, objednávka se ruší (závdavek je nevratný).

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uváděné včetně všech daní a souvisejících poplatků. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení zboží.

2. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující platit následujícím způsobem:

a) Platba v Kč předem (před doručením zboží) na bankovní účet: 4234160339 / 0800. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky. Zboží je expedováno po připsání platby na účet.

b ) Platba v hotovosti na provozovně prodávajícího DOOKIE bike & snow shop, Seifertova 24, 130 00 Praha 3.

c) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

3. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. V případě zjevné chyby v ceně u zboží, nabídne kupujícímu produkt za správnou cenu a kupující má právo od smlouvy odstoupit. 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. K odevzdání zboží kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.

2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí zboží pro přepravu.

3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zásilky dopravcem překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky a poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

4. Kupující si může vybrat z následujících způsobů doručení předmětu koupě:

  • osobní odběr
  • Česká pošta
  • Kurýrní služba PPL

a) Zasílání v České republice

Při objednávce (odběru) nad 2000,- Kč získá kupující doručení po České republice zdarma.

                                                                                   Cena vč. DPH

Osobní odběr                                                              0,-

GLS - doručení na dobírku                                         149,- Kč

GLS - při platbě kupní ceny předem                           119,- Kč

Česká pošta – doručení na dobírku                               149,- Kč

Česká pošta – při platbě kupní ceny předem                  119,- Kč           

PPL      – doručení na dobírku                                          149,- Kč

b) Zasílání na Slovensko

Při objednávce nad 4.000,- Kč získá kupující doručení po Slovenské republice zdarma.

Prodávající zboží na Slovensko zasílá prostřednictvím PPL (DHL), která cenu přepočítá dle aktuálního kurzu na EURO a zákazník tedy platí dobírku ve své měně. Cenu za dopravu zásilky může kupující zaplatit také předem na účet prodávajícího

                                                                                              Cena vč. DPH

PPL / DHL                                                                           

 – doručení na dobírku                                         240,- Kč

 – při platbě kupní ceny předem                           190,- Kč

 

(přepočítána dle aktuálního kurzu na EURO

 

5. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat prodávajícího na tel: 731 471 691, nebo e-mailem na adrese: dookie@dookie.cz

6. V den doručení zásilky kupující překontroluje obsah zásilky. Pokud kupující potřebuje reklamovat obsah zásilky, kontaktuje prodávajícího nejpozději druhý den na tel: 731 471 691, nebo e-mailem na adrese: dookie@dookie.cz . Na pzdější reklamace obsahu zásilky nebude brán zřetel.

7. Objednávky odeslané kupujícím jsou závazné. Při nepřebrání zásilky kupujícím od dopravce doručujícího zásilku si prodávající účtuje náklady spojené s marným zasláním 250Kč za poštovné a balné . Při neuhrazení se tato částka navyšuje o náklady externí firmy, zajišťující vymáhání drobných pohledávek.

V. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.

2. Lhůta běží

a) v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží

b) v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě, kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

3. Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, které nalezne na konci tetxtu na této stránce. Prohlášení o odstoupení doručí kupující prodávajícímu poštou na adresu: DOOKIE bike & snow shop, Seifertova 24, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adresu: dookie@dookie.cz.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu:  DOOKIE bike & snow shop, Seifertova 24, 130 00 Praha 3. Zasílání na nasprávné adresy nijak, neprodlužuje lhůtu na vrácení. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží nesmí být vraceno na dobírku. Zboží by mělo být vráceno v původním obalu, nesmí jevit známky poškození či opotřebení a použití.

Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo snížena jeho hodnota používáním zboží kupujícím, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  

Vrácení elektrokola či kola kupujícím ve lhůtě 14dní je možné, pokud výrobek nebyl používán a je v bezvadném a 100% stavu tak, jak byl zakoupen.
V případě známek použití, nebo neodborného sestavení a úprav kola, nebo poškození je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží min. o 20% a započíst jej na vracenou částku.  
 

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na bankovní účet z kterého kupující platbu hradil, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, v případě úhrady dobírkou, zešle prodávající částku na bankovní účet zaslaný prodávajícímu z emailu uvedeného v objednávce a to nejpozději do 14 - ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu. V případě vrácení části objednávky, promítá kupující do vrácené částky získané slevy vyšší objednávkou a ostatní výhody (např. poštovné) dle skutečně odebraného zboží.

6. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), mimo jiné, jedná-li se o smlouvu :

- o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

7. V případě nákupu na firmu, řídí se dle obchodního zákoníku. Výměny a vratky nejsou možné.

8. V případě vracení částky na bankovní účet v jiné měně, než Kč, odečítá se 200Kč za převod měny (poplatek banky). Doporučujeme tedy hradit kartou online, kde tento popatek není.

9. Zašle-li kupující zboží k vrácení, ale nejsou splněny podmínky, vrací prodávající zboží přepravcem na adresu kupujícího za cenu poštovného a balného 200,- . Dopravu zpět hradí kupující.

10. Zašle-li kupující zboží k vrácení ze zásilky adresované mimo území ČR, odečítá se kupujícímu z vracené částky náklad na dopravu.

11. Peněnžní prostředky zaslané kupujícím prodávajícímu formou bankovním převodem, nebo kartou, vrací prodávající kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy vždy pouze na účet, z kterého platba dorazila.

12. Nepřevezme-li kupující od dopravce zásilku se svou objednávkou (popř. výměnou), účtuje mu prodávající poštovné a balné 200,- z důvodu marného zaslání.

 

VI. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

1. Prodávající odpovídá za nedostatky, které má zboží při převzetí. Jedná se o vady zboží, kdy zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá objednané množství, míra, hmotnost nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům.

2. Během šesti měsíců od převzetí zboží se dle zákona předpokládá, že zboží mělo vadu již při převzetí zboží.

3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok na:

            a) dodání nové věci bez vad (není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené)

            b) dodání nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na

            c) bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo

            d) od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat

            e) přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4. V případě, že prodávající prokáže, že kupující před převzetím zboží o jeho vadě věděl, nebo vadu sám kupující způsobil, případně věc vadu při převzetí neměla, není povinen výše uvedeným nárokům kupujícího vyhovět.

5. U kompletních kol si prodávající vyhrazuje právo na případné změny specifikací, a to bez předchozího upozornění.

 

VII. ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době 24 měsíců nebo po dobu použitelnosti, která je uvedena na obalu zboží, v připojeném návodu nebo v reklamě.

2. Uplatní-li kupující v uvedené době práva z vady zboží, která představuje podstatné porušení smlouvy (jedno jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), může na prodávajícím požadovat dle své volby:

            a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

            b) bezplatné odstranění vady opravou

            c) slevu z kupní ceny

            d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení, kdy strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3. Uplatní-li kupující v uvedené době práva z vady zboží, která představuje nepodstatné porušení smlouvy, může na prodávajícím požadovat dle své volby:

            a) odstranění vady

            b) slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat

            a) slevu z kupní ceny

            b) nebo může odstoupit od smlouvy.

4. Prodávající není odpovědný za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, či neodbornou montáží (např. cyklokomponenty).

5. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
V případě doručení, nebo osobního převzetí je kupjící povinnen zkontrolovat, zda je výrobek bez poškození i zásilka kompletní (např.poškození způsobené přepravou - prasklý, roztržený, nekompletní...) a max. do 2. dnů závadu oznámit prodávajícímu. Po době delší, než 2dny nelze reklamovat nekomletnost, nebo poškození produktu, pokud se nejedná o vadu, která se projevila používáním výrobku.

6. V případě nákupu na firmu, řídí se dle obchodního zákoníku.

 

VIII. REKLAMACE

1. Podrobné informace o postupu při reklamaci nalezne kupující zde: https://www.dookie.cz/jak-nakupovat/t-122/

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.

Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

 

2. Reklamovat předmět koupě může kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to

  • zasláním reklamace e-mailem na adresu: dookie@dookie.cz – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů, kontaktní údaje kupujícího, požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen v případě, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  • poštou -  zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: Seifertova 24, 13000 Praha 3

3. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu. Zboží bude řádně vyčištěné a suché. Kupující je povinen prokázat dokladem o koupi zboží nákup zboží u prodávajícího.

5. Prodávající nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení a v této lhůtě o tom vyrozumí kupujícího. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se nedohodnou písemně prodávající a kupující na delší lhůtě. Po uplynutí uvedené lhůty bez vyřízení věci má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Odmítne-li prodávající vadu věci odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailem nebo prostřednictvím SMS.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

3. Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

5. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo na e-mail: dookie@dookie.cz. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů kupujícího nemá prodávající možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere kupující na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je prodávající oprávněn zrušit jeho registraci na jeho webu.

6. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití.

 

X. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující a § 1820 a následujcí NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem.

Pokud se smluvní strany dohodnou ve smlouvě na odchylce od VOP, mají odchylná ustanovení ve smlouvě před VOP přednost.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

 


 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Adresát (prodávající):

 

 

 

Oznamuji/oznamujeme Vám tímto, že odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy o nákupu zboží:

 

druh zboží………………………………………………………………………………………………

počet kusů……………………………………………………………………………………….……..

cena…………………………………………………………………………………………………….

objednávka ze dne……………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení kupujícího:………………………………………………………………………….

 

Adresa kupujícího :…………………………………………………………………………………….

 

Datum:……………………………………………………………………………………………………

 

Číslo účtu: ..................................................................................................................................

 

Podpis kupující (je-li formulář odesílán v listinné podobě):……………………………..….............

 

ZÁSILKU S VRACENÝM, NEBO REKLAMOVANÁM ZBOŽÍM ZASÍLAT POUZE NA ADRESU:
DOOKIE BIKE, SEIFERTOVA 24, 130 00 PRAHA 3.

Zásilky doručujte vždy přímo na prodejnu, nikoli na výdejní místa. Nepoužívejte Zásilkovnu (i při objednání dopravy na adresu, doručí pouze na výdejní místo).

 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), působení filtrů, nákupní proces a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Personalizované soubory cookie
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.